Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

4. JAKOBUS' REDE: VRIJHEID EN GEBON¬

DENHEID Hand. 15 : 13—21 95

5. JAKOBUS' REDE: BIJZONDERHEDEN . „ 15 : 20 103

6. DE AFLOOP „ 15 : 22—35 110

V. NAAR HET WESTEN: DE TWEEDE ZENDINGSREIS.

t BROEDERTWIST Hand. 15 : 36—40 114

2. DWARS DOOR KLEIN-AZIË „ 15 : 41—16:10 118

3. FILIPPI: LYDIA . „ 16 : 11-15 123

4. FILIPPI: DE WAARZEGSTER . . . . „ 16 : 16-24 126

5. FILIPPI: DE STOKBEWAARDER . . . „ 16 : 25—40 131

6. THESSALONIKA EN BEREA „ 17 : 1-15 137

7. ATHENE: DE WIJZEN DEZER EEUW „ 17 : 16-34 142

8. CORINTHE: IN ZWAKHEID EN VREEZE „ 18:1—3 151

9. CORINTHE: EEN STERKE HELPER . „ 18 : 4—17 155 10. OVER EFEZE NAAR ANTIOCHTË. . . „ 18:18-22 160

VI. DRIE JAREN TE EFEZE.

1. DE ONKUNDIGEN GELEERD Hand. 18 : 23-19 : 7 163

2. LICHT TEGEN DUISTERNIS „ 19 : 8-20 169

3. DE DIANA DER EFEZIËRS „ 19 : 23-40 175

VU. NAAR JERUZALEM.

1. NOG EENS IN MACEDONIË EN ACHAJE. Hand. 19 : 21 v.;

20 : 1—5 182

2. EEN ZONDAGAVOND TE TROAS . . „ 20 : 6-12 185 a HET AFSCHEID VAN EFEZES OUDERLINGEN , 20 : 13—38 189

4. EEN DREIGENDE TOEKOMST . . . . „ 21 : 1-14 197

5. BLIJDSCHAP EN VREES „ 21 : 15-26 199

VÜI. DE GEVANGENE VAN CHRISTUS JEZUS.

1. DE GEVANGENNEMING Hand. 21 : 27—40 205

2. DE VERANTWOORDING VOOR ZIJN

VOLK ...... „ 22 : 1—23 207

a HET MISLUKTE ONDERZOEK . . . . „ 22 : 24—23:10 213

4. NAAR CESAREA „ 23 : 11—35 220

5. AANKLACHT EN VERDEDIGING. . . „ 24:1—23 224

6. VOOR FELK EN DRUSILLA „ 24:24—27 229

7. EEN NIEUWE RECHTER „ 25 : 1-12 234

a VOOR KONING AGRIPPA „ 25:13-26:32 237

9. DE SCHIPBREUK „ 27 : 1—28 : 10 248

10. ROME „ 28 : 11—31 257

Sluiten