Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

AANHANGSELS.

1. OVER HET TIJDSTIP VAN PAULUS' BEKEERING EN

WEDERGEBOORTE 265

2. DE CHmSTUS-VERSCHrjNING OP DEN WEG NAAR

DAMASKUS 275

a DE DIANA DER EFEZIËRS (met plaat) 280

Sluiten