is toegevoegd aan uw favorieten.

Het castratievraagstuk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. OVERIGïI GEVALLEN.

Leeftijd Leeft, bij

XT Schrijver en . Erfeliike bii en en jaar xl_j tï . Toestand bij laatste Oordeel Oordeel

No. J Diagnose Anamnese iMieii|k.e dij en c ' la Libido Potentie J ,

gevaisno. belasting jaar van v.laatste onderzoeker patiënt arts

castratie onderz.

75. Wolf XII Nerveus, hy- Op 16 jaar ie pollutie; nooit Nerveuse fa- 37 jaar 39 jaar, verdwe- direct Polluties verdwenen; sexueel tevreden gunstig

pochondrie. geonaneerd; zelden ge- milieleden. nen verdwe- indifferent en daardoor verslachtsverkeer; huwlijk met nen heugd; hypochondrie en 28 jaar; vrouw in kraam- nerveusiteit zeer verminbed overleden; is daarna derd; de vroeger bovenhypochondrisch geworden menschelijke lichaamsen gaf het onaneeren de kracht zeer verminderd; schuld; verlangde castratie. toch nog voldoende voor

houtkapper; 8 kg gewichtstoename ; typische vetverdeeling.

76. Wolf Fetischisme, Geb. 1900. Op 15 jaar ona- Vader hyper- 27 jaar,

XXXII transvesti- nie; 1907 tbc. rQ24 extirpa- sexueel. Februari 33 jaar, vermin- verdwe- Na r3 mnd. al veel verbe- zeer gunstig

tisme. tie tuberculeuse nier; 1925 1927 1933 derd nen terd; ook longen rustig, tevreden

extirpatie tuberculeuse epi- urine helder; temperatuur

didymis; in 1920 reeds sexu- bijna normaal; geslachts-

eele opwinding door korte drift verminderd; nog iets

rokken, vleeschkleurige fetischistische neigingen; na

kousen en bobbiekapsel; 6 jaar blijkt hij als bank-

1924 gehuwd; 1926 om de werker volwaardig te zijn;

4 weken enkele dagen met longtbc. latent; in prostata

publieke vrouwen geld ver- tbc. haard; huwlijk geluk-

teren; mishandelde zijn kig; kracht toegenomen;

vrouw;koopt 6paarvleesch- normaal gewicht; beharing

kleurige dameskousen, en zeer afgenomen; in de laat-

wordt bij het aantrekken ste 5 jaar geen veranderin-

van deze sexueel opgewon- gen. den; onaneert nog steeds.