is toegevoegd aan uw favorieten.

Charlotte's groote reis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen Beermans, flitst het door Strijbos' brein) zeet zedeneer Strijbos, nu heb ik voor deze reis nog nïfr één wensch: voor ik van boord ga uw postzegelalburf teTbbS

posSStè ÏZhOCu * dC k^ë^ maar het woord postzegel te laten vahen om vroolijkheid te verwekken zoo beruckt heeft de stuurman dat woord gemaakt' ~ w ^£d ^ottc «aar de anderen om. Ik meen ket werkekjkl'' zegt ze ernstig, - bevreesd, dat StrSo?zonder n woord te zeggen de kajuit verlaten zal. „Ik heb i?nm'n

»Sr?g g'Cn .g0ed ver20rSd van 'n SnSig

phdatehst gezien; ik denk, dat het er wel anders zal Sf

lo^^°0kC^ * de jongendvanrm'nSs„Nou, juffrouw, ik wil met genoegen...» stottert de stmirman, die te zeer onder de indruk if van dit eSon

1^^^ °m "S? achtef ^schhIid%?kugSen\S: schuilen en daarom - z'n eenige uitwee - 'n heldhaftige

„Vrijbos, je haalt ons dat postzegelalbum niet hier!» roepen de anderen vroohjk-dreigend

Nu, onder de algemeene attaque, vindt kij z'n zekerheid terug. „Wees maar niet bang,»4stelt hij hen gems? fuSe weten toch met wat mooi is!" gerust, „jullie

lo^Uff ^ hebt u het beloofd> de°t« oml" zegt Charlotte „Ik kom er u nog wel aan herinneren 1" 2egtLhar „Uat zal met noodig zijn, juffrouw!" verzekert Striib™

éJ^V^T2e^ ™ het meSfvSgt,* nat iuj er in geslaagd is, met de anderen méé te lachen en grappig te zijn: Charlotte, of hijzelf. 6 e°

zich Unnf * UI T de^ Snuift de buitenlucht op. Indien hij hiSi J u6* van de vrouwehjke psychebezii

rif V ï' 21Ch afgevraagd hebben, ofdfr verzoek moet worden tr;S belangstelling of aan koketterie

, JtUrUGhtJlij Skchts- is ««od gevleid door haar ver reïne^onï °P ï" ^ f6 a denkt' ^^4-"

7in^ g t ™nfe scePtici daar in de kajuit. Zinloos verheugd, 'n wijsje tusschen de „nL a^j