Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET HEILIG EDICT VAN KEIZER KANG Hl

VAN EEN INLEIDING VOORZIEN EN TOEGELICHT DOOR

}. MOERMAN Jz.

f 2.40

BIJ J. B. WOLTERS' UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ N.V. GRONINGEN - DEN HAAG - BATAVIA - 1932

Sluiten