is toegevoegd aan uw favorieten.

Taalbederf van hogerhand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

instelde, waarop de beruchte radio-rede van 7 Mei volgde. Gelukkig is van vele zijden een zoo krachtig protest opgegaan, dat het de heeren wel tot nadenken moet stemmen. In het weekblad de Kunst van 26 Mei, heb ik die protesten met een vermeerderd.

Hier volgen eenige nadere wenken in dicht, ter verdere onpartijdige overweging.

MINISTER MARCHANT EN DE VIJF TAAL-EUNUKKEN.

,Sic *>/», fit jubto"

„Der Frosch springt wieder in den Pfuhl. Saesz er auf einem goldenen Stuhl".

Dat pasbekeerden graag uit volle borst getuigen, Is bekend en voor de radio, . . . met geen censuur, Geen interrupties, of wat in het minst het vuur Des sprekers stuiten kon — Voorwaar, dictators buigen Niet zoo heel vlot voor het publiek, maar 'k zag den ruigen Taalverslinder, in den overwinningsroes gansch overstuur,

De microfoon gebieden in Napoleon-portuur, ... Tableau; Marchant en aan zijn voet de taal in duigen. En wat als argument ? Enkel dat van de sloome bent, Die slordig naar eene baan dingt, niet één 's lands taal half kent. Goddank: dat toont tenminste welke slappe soort. Bij voorkeur meedraait op het politieke koord. Het stoere slag, „het land van Rembrandt" nog verwant, Gaat door geen juk, als „de geslachteloozen van Marchant''.