is toegevoegd aan uw favorieten.

Taalbederf van hogerhand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TAALBEDERF VAN HOOGERHAND.

DE VOGELAAR MARCHANT VAN STREEK.

Zit Salomo 1, 17. Zekerlijk bet net vordt tevergeefs gespreid voor de oogen van allerlei gevogelte.

„Hoor dien vink eens mooi fluiten, zegt niemand. Als dus „blijkt, dat het geslachtsonderscheid geen redelijke grondslag „heeft, doen wij verkeerd door te spreken alsof het wel „redelijke grond had." - Minister Marchant, Maasbode, 28 Mei.

Het nieuwste wat de vogelaar Marchant beweert, Is dat een vink zou fluiten en heel mooi ook, Die geen man is. Dat Zijne Excellentie van de kook Geraakt, als hij te argeloos uit de natuur citeert. Is niet zoo vreemd. Wat ieder stembus-kampioen negeert, Is immers alle onderscheid ; vermits kraai, vink en musch. In 't koor dat geen bek opendoet, besloten in de bus,

Gelijkgeteld verschijnen en 't getal alleen regeert. Maar zóó als bij de stembus, is - God zij geloofd, Het leven nog niet gansch van klank en fleur beroofd, En zoo geslachteloos schiep God dit ras van werkers niet, Als trouw de clique een Volk in de verdrukking ziet, -

Totdat het andermaal bezield en in zijn durf hersteld, „Zingende poppen" en Marchant, van ééner waarde telt.

Juni 1934. °- KAMERLINGH ONNES.

„Lied om Niet" le honderdtal, door O. Kamerlingh Onnes, Bergen N.H. N.V. de Kunst Amsterdam. (2e en 3e honderdtal in bewerking).