Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fey r4 JAN. 1932

THE AUTOBIOGRAPHY OF A CHINESE HISTORIAN

BEING THE PREF ACE TO

A SYMPOSIUM ON ANCIENT CHINESE HISTORY

(KU SHIH PIEN) TRANSLATED AND ANNOTATED

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE LEIDEN OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS Dr. J.J. BLANKSMA, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER WIS- EN NATUURKUNDE, VOOR DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE TE VERDEDIGEN OP WOENSDAG 23 SEPTEMBER 1931, DES NAMIDDAGS TE 3 UUR

door

ARTHUR WILLIAM HUMMEL

geboren te Warrenton, Missouri, U.S.A.

□ □ □

N.V. Boekhandel en Drukkerij

voorheen e. J. BRILL — leiden 1931