Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

401. De Raadspensionaris Johan de Witt (1625—1672). In den achtergrond de tribunes van de zittingszaal der Generale Staten. D. 125 x 98. Nationaal Museum 1808. Gekocht in 1806.

402. Cornelis de Witt, Burgemeester van Dordrecht, Ruwaard van Putten (1623—1672). In den achtergrond oorlogsschepen. D. 124 x 97. Nationaal Museum, 's-Gravenhage 1808. Gekocht in 1806.

403. De Gezant Hieronymus van Beverningk, Heer van Teylingen

^10x4—1090;. »jmg in 1070 als Buitengewoon Gezant

11a.cn jjxcuuiu, waar mj een j£ f / I a 7"~ defensief verbond met e/jX^T» J—^OLCTL-/CCCt

Spanje tot stand bracht. • fT '

Tegenh. .van volgend No. S V/

D. 156 x 121,5, gem. op de draperie links in

het midden. Verk. Douair. Baronesse van Utenhove van Heemstede, Utrecht 1880.

404. Joanna le Gillon (1635—1706), echtgenoote van den voorgaande. D. 156,5 x 121,5. Afkomst zie vorig No.

406. Verheerlijking van Corn. de Witt, met den tocht naar Chatham in het verschiet. Repliek van het groote schilderij in het Stadhuis te Dordrecht, in 1672 bij een volksoploop vernield. D. 75,5 X 102, in rijk-gebeeldhouwde lijst. Het origineel geëtst door Romein de Hooghe en daarnaar door S. Fokke gegraveerd. Verk. 20 Aug. 1806, 's-Gravenhage. Aangekocht te 's-Gravenhage 1875.

406a. Willem Joseph Baron van Ghent (gesneuveld bij Solebay, 7 Juni 1672). Luitenant-Admiraal. Als achtergrond een zeeslag. D. in x 92,5. Behoorde tot de verz. familieportretten op het Kasteel Hardenbroek bij Driebergen. Een repliek bevindt zich in de verz. van den Hertog van Portland op Welbeck Abbey. Aangekocht 1931.

BAILLY (David), geb. Leiden 1584, gest. aldaar 1657. Leerling van zijn vader Pieter Bailly en van Jacques de Gheyn te Leiden en van Cornelis van der Voort te Amsterdam. Vestigde zich, na Italië bezocht te hebben, te Leiden.

407. Maria van Reigersbergh (1580—1653), echtgen. v. Hugo de Groot.

gem. onder links:

Gek. in 1806.

Uit het Nationaal Museum 's-Gravenhage, 1808. 408. Jonkmansportret. Buste. (Toegeschreven).

E. 35 x 27. Verz. van Heemskerck van Beest, welke in 1877 werd aangekocht.

BAKHUYSEN (Ludolf), geb. Embden 1631, gest. Amsterdam 1708. Leerling van Allaert van Everdingen en van Hendrick Dubbels te Amsterdam, waar hij werkzaam bleef. E.—ZK.

SlüfyJ^ en rechts: ^f,^.

Sluiten