Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

408a. Het oorlogsschip „Koning William" op de Maas vóór Rotterdam, met volle zeilen en met den achtersteven naar den toeschouwer gekeerd. Het schip, gehuld in een wolkschaduw, komt krachtig tegen den verlichten hemel uit. Rechts een jacht der O. I. Compagnie en twee sloepen; een dezer, met de Hollandsche vlag, heeft eenige hooge personaadjes aan boord. Op den voorgrond visschers. In den achtergrond een gezicht op het Nieuwe Hoofd en een gedeelte > gejaarmerkt op een

der Stad. ^Aïflbr drijvend hout:

D. 130 x 197, gem. links op I J*V«». \s een schuit: • J s^S^/'^ Vroeger in het huis van den bankier Hope (Paviljoen

Welgelegen te Haarlem) en tot 1910 in hét huis

„Deepdene" bij Londen, bewoond door de familie Hope. Aangekocht 1911/'12.

409a. De Schilder zelf. Zittend, gezien te halven lijve.

E. 18,4 x 14,4. Legaat Mej. M. E. van den Brink te Velp, 1905-

409b. Anna de Hooghe (1645—1717), echtgenoote van den voorgaande. Zittend, gezien te halven lijve. E. 18,4 x 14,4. Herkomst als No. 409a.

409d. Johannes Bakhuysen (1683—1731), zoon van den zeeschilder. Hij houdt het miniatuurportretje zijns vaders in de hand. D. Ov. 65 X 55. Herkomst als No. 409a.

409f. De families Bakhuysen en de Hooghe aan den disch op den Mosselsteiger aan het Y.

hl°'L1 ^ UJBAKH:

£ aUS out 72jaar a«jjê2

Ludolph Bakhuizen,

konstschilder met zijn vrouw eh de Familie van de Hooghe aant Ey. Legaat van Mej. M. E. van den Brink te Velp, 1905.

410. Het aan boord gaan der zeesoldaten op de reede van Texel, 1671. ^—^r ~)SP

D. 92 x 140, gem. onder rechts. Het ^-jQiP f /£l f *\

onderwerp van dit schilderij staat niet /\J_) /°j /ijc/j)'\ ®7 ^' )

vast. Nationaal Museum 's-Gravenhage, l a/^AA \ \ J

1808. Gek. van C. Josi in 1805. t-/ C

411. Het IJ voor Amsterdam van

den Mosselsteiger gezien; bij kalm I Ö 7 ^

weer; in den achtergrond liggen / schepen voor anker. 1 73 ƒ-///#/

D. 81 x 67, gem. op een kist: / , £j C££.'K '0't* W

Verk. G. van der Pot van Groenevelt, S Rotterdam 1808.

Sluiten