Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

441. Aankomst der Vereenigde Engelsch-Hollandsche Vloot in de Baai van Algiers, 1816.

M. 55 x 76, gem. links onder: N. Baur 1818. Uit het Mauritshuis in 1848 overgebracht naar het Paviljoen te Haarlem, vanwaar in 1885 naar Amsterdam.

442. Het verbranden der Algerijnsche schepen, 1816.

E. 55 x 76, gem. onder links: N. Baur X816. Herkomst als No. 441.

443. Bombardement van Algiers, 27 Augustus 1816.

M. 54 X 75, gem. onder links: N. Baur 1818. Herkomst als No. 441.

444. Hulp der Sloepen aan de „Queen Charlotte" van Lord Exmouth, 26 Augustus 1816.

M. 55 x 76, gem. onder links: N. Baur 1818. Herkomst als No. 441. BEECKMAN (Andries); hij wordt in eene akte van 24 Aug. 1651 „Schilder tot Deventer" genoemd en heeft waarschijnlijk in Ned. Indië gewerkt.

445. Het Kasteel van Batavia, gezien van Kalibesar West, omstreeks 1656. s\

D. in x 154, gem. 1/

onder rechts: f// J V «r' .

poTitif^k^; M^ycex^^^ f<ni

afmetingen en 1656 1/ £ —v^-' / gedateerd, bevindt \J zich in het Koloniaal

Instituut te Amsterdam. Aangekocht in 1859.

BEELDEMAEKER (Adriaen Cornelisz.), geb. Rotterdam 1618, gest. 's Gravenhage 1709. Werkzaam ook te Leiden, te Dordrecht en sedert 1676 te 's Gravenhage.

446. De Jager, van zijn honden vergezeld, daalt een hoogte af in een heuvelachtig landschap. A' 1 K f- /

D. 185,5 X 224, gem. op het ge- J L

1Z; w- gruyter'amster" " ' //tTV riKXwcr

BEELT (Cornelis), werkzaam omstreeks 1660 te Haarlem, gest. vóór 1702.

447. De Hollandsche Haringvloot onder zeil. - ■

D. 113,5 X 204,5 gem. rechts onder. Geschenk van V uCCLl

den heer W. E. van Pappelendam, 1885. ^-^V» u

448. De Groote Markt te Haarlem tijdens „ f p de afkondiging van 't stadhuis van den V* j ft

Vrede te Munster. Rechts voorbereidingen q /\__ öcöml

voor het volksfeest.

D. 103 x 147, gem. links op den muur. Afkomstig van de Remontstrantsche Gemeente te Haarlem. Verz. Van der Hoop. In bruikleen van Amsterdam,

Sluiten