Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEERSTRATEN (Abraham), werkzaam te Amsterdam; komt voor 1637—1665. Vermoedelijk een broeder van Jan Abrahamsz. Beerstraten.

449. De Blauwpoort te Leiden bij winter, gezien van den buiten¬

kant.

D. 90 X 126, gem. links onder:

Verk. H. Muilman 1813.

Legaat Jhr. J. S. H. van de Poll, 1880.

450. De voormalige Regulierspoort te Amsterdam, bij winter, naar oude gegevens onjuist samengesteld. De toren „Swyght Utrecht" ontbreekt, -

de molen is fantas- - ft 1 .

D. 93,5 x 127, gem. links . /£. , JJ ül>] J * onder: ff In bruikleen van de

Erven van Vrouwe P. M. N. van Holthe tot Echten te Assen, 1885.

BEERSTRATEN (Anthonie); terzelfder tijd als Jan en Abraham Beerstraten in Amsterdam werkzaam; waarschijnlijk hun broeder.

451. De Dam met het nieuwe Raadhuis in Aanbouw. (Toeschrijving van Dr. A. Bredius; misschien het werk van Joh. Lingelbach, zie blz. 168).

D. 81 x 100. Geschenk van N. N. door tusschenkomst van Dr. A. Bredius en van den kunsthandelaar F. Kleinberger, Parijs 1900.

BEERSTRATEN (Jan Abrahamsz.), geb. Amsterdam 1622, gest. aldaar 1666. Werkzaam te Amsterdam.

452. De Puinhoopen van het oude Stadhuis te Amsterdam, na den Brand van 7 Juli 1652. Links de Stadswaag.

D. 110 x 144, gem. linksonder:

Van een verkooping te Am- \ .^CS^Vr^^v^^^r^SL^^^"sterdam, 1818.

453. Het Paalhuis en de Nieuwe Brug aan den IJkant te Amsterdam, gezien van het Damrak; met sneeuw.

D. 84 x 100, gem. links _ onder: I "g R&«$TR AT E** .

Verk. S. Hoevenaer, 1796 m* en G. v. d. Pot, Rotterdam 1808.

453b. Het Paalhuis en de Nieuwe Brug te Amsterdam, gezien van den Ykant, bij winter. Links het Zeerecht. Op den achtergrond het Damrak. In de verte de toren van de Oude Kerk. D. 62,5 x 88,5, gem. onder links: F. Joannes Beerstraaten 1663. In bruikleen van Amsterdam, 1925.

Sluiten