Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

454. Gezicht op Ouderkerk; schaatsenrijders op den Amstel nabij de kerk. Wellicht geschilderd door een anderen Johannes Beerstraten.

D. 95 x 132,5 gem. rechts onder:

Door den Heer A. E. d'Ailly aangeduid als Gezicht op Ouderkerk. Verk. Meijnders 1838. Verz. van der Hoop. In bruikleen van Amsterdam 1885.

455. Zeeslag bij Ter Heyde, 10 Augustus 1653.

D. 176 X 281,5, gem. links onder, op een drijvend hout:

Verk. G. van der Pot, Rotterdam 1808.

BEEST (Sijbrand van), geb. omstreeks 1610, gest. Amsterdam 1674. Leerling van Pieter van Veen te 's Gravenhage. Lid van het Haagsche St. Lucas Gilde en medeoprichter en hoofdman van het Schildersgenootschap „Pictura" aldaar. Vestigde zich later te Amsterdam. 457. Gezantschap van den Czaar van Moscoviën op weg naar de Statenvergadering, 4 November 1631.

E. 47,5 X 80,5. Verk. Wed. Storm v. d. Chijs, Delft 1895.

BEGA (Cornelis Pietersz.), geb. Haarlem 1620, gest. aldaar 1664. Leerling van Adriaen van Ostade. Vertoefde waarschijnlijk te Rome en reisde in 1653 door Duitschland en Zwitserland. Werkzaam te Haarlem. E.

460. Gebed vóór den Maaltijd; een oude man en een jonge vrouw

tegenover elkaar aan tafel gezeten.

D. 37,5 X 30, gem. onder rechts: - /,x £/1

Gek. van J. Smith & Sons 1834. Verz. Van der C <&&9 C'^'y

noop. in DruiKieen van Auisieruam, ioo;

BERCHEM (Claes Pietersz.), geb. Haarlem 1620, gest. Amsterdam 1683. Leerling o.a. van zijn vader Pieter Claesz, van Claes Moeyaert, Pieter de Grebber en Jan Wils (zijn schoonvader). Bezocht met J. B. Weenix Italië. Werkzaam te Haarlem van 1642—1677, daarna te Amsterdam. E.

465. IJsgezicht nabij een Stad; óp een bevroren vestinggracht staan, bij een wit paard dat voor een slede gespannen is, twee mannen met elkaar in gesprek.

E. 39,5 x 48,5. Links op een stuk hout de moeilijk leesbare handteekening. Verk. Mevr. Bicker, Amsterdam 1809.

Sluiten