Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

466. De Ossendrift; herders drijven hunne ossen in een waterplas, die den geheelen ^—^y

voorgrond beslaat. f T\ >J f J f f\

e. 38 x 62,5, gem. O l ^i^rrhe/ni -r" J0^~0

onder rechts: L—tv' *-V I

Verkooping Mevr. van / Heemskerk, 's-Graven- ^ hage 1770. Kabinet van Heteren 1809.

467. De drie Kudden; Italiaansch landschap bij avondzon; op den achtergrond een berg. .

E. 44 x 66,5, gem. onderaan rechts: {\\ /—■ f>

Verk. Marquis de Ménars, Parijs > / D/Ml J l) 5" 0

1782; Door G. v. d. Pot in 1784 van Q^tM^C r,""*

P. Fouquet Jr. gekocht. Verk. G. van S der Pot, Rotterdam 1808.

468. Italiaansch Landschap; tusschen bergen door stroomt een rivier, die over eenige rotsblokken, dicht bij den ^ voorgrond, een kleinen waterval vormt; /^f\. _J

op den voorgrond herderinnen met vee. f jrj f

D. 88,5 x 70, gem. onder rechts: VÖ(I^Cl). Verz. de Presle; verk. Robit, Parijs 1801; verk. a C"*^; ' George Hibbert, Londen 1829; verz. George

Townley, Londen 1834; verk. Brook Grevüle, _ Londen 1836. Door Van der Hoop gekocht ƒ"* f

van A. Brondgeest, 1836. Verz. Van der Hoop. lO/ V

In bruikleen van Amsterdam 1885.

469. Italiaansche Bouwval; in een plas op den , voorgrond nabij hooge bouwvallige muren J 6^ 3 staan eenige dieren met hunne begeleiders.

E. 51,5 x 41,5, gem. onder rechts:

Verk. H. Muilman, Amsterdam i8i3;-verz. Mogge Muil- f7\ (

man, Amsterdam 1834. Legaat Jhr. J. S. H. van l-lBr>t- ƒ? r* 711

de Poll, 1880. _ƒ_)"' < "

471. Italiaansch Landschap; op den voorgrond eenige koeien en

geiten die door twee meisjes gemolken worden. . '\

e- 30,5 x 37,5, gem. op den voorgrond links: (T) f

Verk. P. de Smeth van Alphen, Amsterdam 1810. IttjCTCjf ÏJL~ Verk. H. Croese Ezn., Amsterdam 1811. Verk. G.

Muller e.a., Amsterdam 1827. Verz. Van der Hoop. In bruikleen van Amsterdam, 1885.

473. Italiaansch Landschap; langs de oevers van een door rotsen begrensd meer drijven herders hun vee voort. K. 14 x 17, gem. onder rechts: <j\ Verk. Cl. Tolozan, Parijs 1801. Verk. G. van der Pot, SJ^rc&erm Rotterdam 1808. V

Sluiten