Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

483. De Bloemmarkt te Amsterdam, naar het Stadhuis gezien. D. 45 x 6i, gem. op een. schuit. Verk. 17 Dec.

1832, Amsterdam. Verz. Van der Hoop. Inbruik- ^trtit Scvti Mt'i*' leen van Amsterdam 1885.

484. De Voorpoort van het Kasteel Egmond, in ruïne; tot stoffage een vrouw die een kind zoogt, zittende op een voerwagen.

D. 35.5 x 46, gem. onder links:

Verk. Mej. J. A. Koopman, Utrecht, Sjh / / / • ■r\

9 April 1847. Verz. Van der Hoop. £yT c/-2>Cfr^~ /-/('{/ <)C

In bruikleen van Amsterdam 1885. C-^ c^c.

BERCKHEYDE (Job of Hiob Adriaensz.), geb. Haarlem 1630, gest. aldaar 1693. Leerling van Jacob Willemsz. de Wet. Vestigde zich na een reis door Duitschland in 1654 te Haarlem. Oudere broeder van Gerrit Berckheyde.

485. De Amsterdamsche Beurs van binnen, na de verbouwing van 1668. De beurs werd van 1608—1611 door Hendrick de Keyser gebouwd. . / ■—

D. 89 x 116, gem. onderrechts: f /J /7") />//-U /?vt ft i>

Verz. Van der Hoop. In bruik- / Q~h tjj^fC/\jl C 7 " C

leen van Amsterdam, 1885. / —' /

486. De Sint Bavo-Kerk te Haarlem van binnen. Gezicht in den zuidelijken beuk naar den kooromgang. Enkele

figuren. J-&erckHty1)f D. 52 x 67,5. Gem. onder links: Ao Verz. Prof. Kemper, Leiden, verk. 1833. Verz. Van der /* '0/yHoop. In bruikleen van Amsterdam.

BERCKMAN (Hendrick), geb. Klundert 1629, gest. Middelburg 1679. Leerling van Ph. Wouwerman te Haarlem, van Thomas Willeboirts Bosschaert en van Jacob Jordaens te Antwerpen. Opgenomen in het Leidsche Gilde in 1654; in het Gilde te Middelburg in 1655.

489. Adriaen Banckert (± 1620—1684), Luitenant-Admiraal. D. 114 x 84, gem. onderrechts:

Het opschrift aet 46.1648 is jT^ Jt « & f

later aangebracht; het portret J~£j(^C/\fflCtfl « T'•

is 4j 1670 geschilderd. Nationaal Museum, 's-Gravenhage 1808.

490. Adriaen Banckert (± 1620—1684), Luitenant-Admiraal.

D. 110 x 83,5, gem.

onder rechts: Verzame- ~* /"*

aaïgeUr1' 111 1895 JftrcfawHl J V> 2>

492. Michiel Adriaensz. de Ruyter (1607—1676), op jeugdigen leeftijd als Vice-Admiraal.

E. 66 x 54. Aangekocht in 1893.

Sluiten