Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERESTEYN (Claes van), geb. omstreeks 1627, gest. Haarlem 1684.

In 1644 vermeld als leerling van Salomon de Bray te Haarlem. E. 493. Duinweg, met geboomte; namiddaglicht.

E. 33 x 34,5 gem. valsch: Ruysdad. Verkooping Douairière Nahuys—Hod-

hon, 1883.

BERGEN (Dirck van den), geb. Haarlem 1645 (?), aldaar werkzaam tot 1690; tijdelijk in Londen. Leerling van Adr. van de Velde. 498. Landschap; op den achtergrond een mausoleum onder boomen; op den voorgrond wordt, tusschen eenig ander vee, een geit door

édüBERGHo!

Verk. F. A. van Idde-

kinge, 1838. Verz. Van der Hoop. In bruikleen van Amsterdam, 1885. BEVEREN (Charles van), geb. Mechelen 1809, gest. Amsterdam 1850. Leerling der Mechelsche en der Antwerpsche Academie. Werkzaam te Amsterdam. 501, Het Afscheid van den Soldaat; binnenhuis.

E. 45 x 55,5, gem. op een kist: C. van Beveren f. 1828. Gekocht in 1889.

BEYEREN (Abraham Hendricksz. van), geb. 's-Gravenhage 1620 of 1621, gest. Overschie 1690. Wellicht leerling van zijn zwager Pieter de Putter. Werkzaam ook te Leiden, daarna 1639—1657 te 's-Gravenhage, vervolgens tot 1661 te Delft, dan weder te 's-Gravenhage en eindelijk te Alkmaar. 504. Stilleven van Visschen; gekorven schelvisch en een moot zalm in een mand; daarnaast eenige botten * C/\

en mosselen; er achter een vat en /\ /J l ,

een bruine kan. f 1 Ij JL»

D. 74 x 87, gem. rechts onderaan: W g l/JJ J

Verkooping G. v. d. Pot, Rotterdam 1808. *- ,jf ' w/

506. Bloemstuk; een ruiker van verschillen- ^ de bloemen in een waterkaraf, staande A / ) (

op een tafel; er naast ligt een uurwerk. | l \ IJ ,

D. 64 x 46, gem. boven rechts: %) Verkooping Mr. M. C. van Hall, 1858.

506a. Stilleven; op een steenen tafel kostbaar vaatwerk en velerlei vruchten; in het midden een roode kreeft naast een gedreven zilveren schotel.

D. 102 x' 120,5, gem. rechts op den tafelrand met het monogram. Bruikleen van den Heer J. J. M. Chabot, 1923.

506b. Bloemstuk; op een steenen blad een glazen flesch met rose rozen en witte lelies. Donkere achtergrond. (Toeschrijving).

E. 68,4 x 53,3. Volgens Dr. H. Schneider een werk van Adriaen v. d. Velde. Bruikleen van Mevr. B. Nathusius, Amsterdam 1928.

Sluiten