Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

537f. Landweg. Op een zonnigen berkenweg een vrouwtje met blauwe rok, rood jak en witte muts.

E. 43 x 36, gem. links onder: Th. de Bock. Bruikleen van den Heer en Mevrouw J. C. J. Drucker-Fraser, 1919.

BOIS (Guilliam du), geb. vermoedelijk te Haarlem omstreeks 1610, gest. aldaar 1680. In 1646 lid van het Haarlemsche St. Lucas gilde. In 1652 te Keulen; in 1653 weer te Haarlem.

537h. Berglandschap. Een breede kloof met hooge sparren wordt rechts begrensd door steile bergen. Op den voorgrond links een man met vrouw, kind en hond.

E. 36 X 32, gem. midden onder G. de Bois 1640. Geschenk van de Commissie tot verkoop van Photographieën, 1930.

BOL (Ferdinand), geb. Dordrecht 1616, gest. Amsterdam 1680. Reeds vóór 1640 te Amsterdam. Leerling van Rembrandt. e.

539. De Schilder zelf. Zie ook No. 362 op Pieter van Anraadt.

D. 128 x 104. De oorspronkelijke lijst is versierd met Bol's embleem, de Zonnebloem. Legaat A. Brondgeest, die het als familieportret bezat, 1849.

540. Zes Regenten met den Bode van het Nieuwe-Zijds Huiszittenhuis, 1657, afgebeeld te halven lijve rondom een tafel waaraan de meesten zijn gezeten. Voorgesteld zijn: Comelus Metsue, Jan Appelman, Abraham M

Ernst van Bassen, Joachim Jansz. n 1 y .) f

Scheepmaker, Jan van Halewijn #•/( ü ƒ O J y ' _ A en Tyman Veeneman. JL^J '

D. 143 x 192, gem. in het midden f£J /

boven op een pilaster. Uit het Werkhuis. I / ^.(J/ j *

Geschilderd voor het Huiszittenhuis. \y *—'

In bruikleen van Amsterdam, 1885.

543. Roelof Meulenaer (1619— . /J

D. 118 x 96,5, gem. onder links en , Pi f\ I '^ff,

gejaarm. J650. / /y 1/ /. * / * *

Legaat Jhr. J. S. H. van de Poll _J S 1880.

544. Maria Rey (1614—1703), j\. Ê /l echtgenoote van Roelof / I) f r

Meulenaer. J» • K tl / I P

D. op paneel 118 x 96,5, gem. J Jl 11/ * \ '

onder rechts en gejaarm. 1630. I tfj J

Legaat Jhr. J. S. H. van de / Ir Poll, 1880. «—'

545. Artus Quellinus (1609—1668), beeld- S

houwer. Je—jC^S,YXl

D. 124 x 100, gem. onder links: CS>*L5c-jf (Jz *»

Verkoopingen Warner Wreesman, 1816 en Huis ƒ

met de Hoofden, 16 Juli 1819. Gekocht in 1821 als l(\n*Z. t-

portret van Jacob van Campen. *^ 4?

Sluiten