Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

591. De naar de Natuur studeerende Schilders; ze zijn gezeten in een Italiaansch landschap met rotsmassa's op den voorgrond, die begroeid zijn met struikgewas, /^~~ s*S~*> hooge planten en boomen; in het /yJ // midden een kleine bergstroom. l / )/)-rrt

D. 187 x 240, gem. rechts op Vi der hoogte T op een rotsblok: V/ Verk. Quirijn van Biesum, Amsterdam 1719; ^r"^ Pickfatt, Rotterdam 1736; Thomas Hamlet,

Londen 1833 en 1834. Verz. Van der Hoop. In bruikleen van Amsterdam, 1885.

592. Italiaansch Landschap. Over een weg, loopende door een heuvelachtig terrein met enkele boomgroepen, drijft een man op een muilezel gezeten twee beladen muilezels

voort. Twee ruiters met hun gids komen hem —. ,7/ tegemoet. In het verschiet bergen en de zee. \^T) JLL.

E. 80,5 X 102,5, gem. links op een rots: t J j Qjj fF Verk. Dr. J. Bleuland, Utrecht 1839. Kab. J. Rom- ^-^^ \__ bouts, 1850. Legaat L. Dupper Wz., 1870.

594. Italiaansch Landschap; links beginnende kronkelt zich een weg door begroeide heuvelachtige terreinen; in den achtergrond bergen; op den weg een ezeldrijver en een boer met kar. E. 37,5 x 50,5, gem. onder rechts op een rots. Verkoopingen / Destouches 1794, Talleyrand 1817, Pourtalès 1826; en J)j07fl eene te Bath, 1828. Door Van der Hoop te Londen gekocht in 1833. Verz. Van der Hoop. In bruikleen van V.^^ Amsterdam, 1885.

597. Volksleven te Rome; nabij zware bouwvallen een groep handeldrijvende figuren; op den achtergrond het Colosseum. f~ï\ 11

D. 67 x 83,5, gem. onder rechts: M"S (YTlX *

Uit de verzameling De Clercq, 1898. Overgenomen f>J J van de Vereeniging Rembrandt in 1901.

BOURDON (Sébastien), geb. Montpelher 1616, gest. Parijs 1671. Te Rome onder invloed van Nic. Poussin en Claude Lorrain. Mede-oprichter van de Kon. Academie te Parijs, 1648; hofschilder van Koningin Christina van Zweden. E.

599. De geestelijke Echt van de Heilige Catharina, voorgesteld in een bergachtig landschap met een stad. D. 86,5 X 103,5. Kabinet van Heteren, 1809.

BOURSSE (Esaias), geb. Amsterdam 1631, gest. als adelborst op reis naar Indië 1672. Bezocht Italië. Werkzaam te Amsterdam.

601. Vrouw aan het Spinnewiel; ze is in gezelschap van een man gezeten nabij den schoorsteen in een vertrek met rooden tegelvloer. f K. f

D. 60 x 49, gem. onder links: {j I

Verkooping W. Gruyter, Amsterdam 1882. '

Sluiten