Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ESSELENS (Jacob), geb. Amsterdam 1626, gest. aldaar 1687. Hij was koopman, schijnt veel gereisd en ook Italië bezocht te hebben. E.

905c. Landschap. Een boschrijke bergachtige landstreek met op den voorgrond eenige jagers in arcadische kleederdracht, vergezeld van hunne honden. ///>' /ft

D. 103 X 158, gem. . f / ~-~t S

rechts naar het mid- f / A A^

te Amsterdam (als

Glauber). Verz. Six. Gekocht 1907/1908.

905d. Strandgezicht. Op den voorgrond links een heer en dame bezig visch te koopen, verderop aan den duinvoet een huifkar met twee paarden bespannen en eenige figuren. D. 41,5 x 51. Gem. in den rechter / benedenhoek: fJ f r P lp I I C Tentoonstelling van oude meesters bij M J L 11 ' '

Fr. Muller & Co., Sept. 1906. Aangekocht van Fr. Muller & Co. in 1907.

E VERDINGEN (Allaert van), geb. Alkmaar 1621, gest. Amsterdam 1675. Broeder van Caesar van Everdingen. Leerling van Roelant Savery (?) en van Pieter Molyn. Werkzaam in Zweden, te Haarlem (1645—1652), daarna te Amsterdam. E—ZK.

906. De Geschutgieterij te Julitabroeck in Södermanland in Zweden, vroeger eigendom der farnilie Trip; gezicht in vogelvlucht. D. 192 x 254,5. Afkomstig uit het zuiderpand der Trippenhuizen, 1890.

907. Zweedsch Landschap. Op den voorgrond water; daarachter, rechts, dicht geboomte en links een zeer hooge heuvel op welks helling een kapelletje.

D. 121 x 106,5. Gekocht van J. Smith te Londen, 1837. Verz. Van der Hoop. In bruikleen van Amsterdam, 1885.

908. Zweedsch Landschap; op den voorgrond rechts een verheven liggende weg, ter zijde, naar omlaag, rwrDIMMrn * een watermolen met blokhuisje. /V. L VJCKJJS i>5 VjC 11 D. 66 x 60, gem. onder links: .

Verk. H. Muilman, Amsterdam 1813. / £

Legaat Jhr. J. S. H. van de Poll, 1880.

909. Zweedsch Landschap; nabij een boschrand een waterval tusschen zware rotsblokken; aan de oevers eenige houten huisjes. D. 105 x 89, gem. .

?*rt%. c. J<ffj)'Pny^Vtv^^

Baron van Na- C_Y^} ' V-/^ ^ /]

geil van Ampsen, ^"^V—S / J

's-Gravenhage 1851. Legaat L. Dupper Wz., 1870. KJ

Sluiten