Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOEKKOEK (Barend Cornelis), geb. Middelburg 1803, gest. Kleef 1862. Leerling van zijn vader Jan Hermanus Koekkoek en van de Amsterdamsche Academie. Werkzaam te Beek bij Nijmegen en later te Kleef, waar hij een teekenacademie stichtte. L.

1366. Bergachtig landschap, met een rivier in de verte en op den voorgrond herders met eenige schapen.

D. 56 X 72 Op een rotsblok in het midden staat: niets zonder moeite en op een steen onder rechts: hierna beter. Van de in 1889 ontbonden Maatschappij Felix Meritis. In bruikleen van Amsterdam, 1889.

KONEVCK (Philips), geb. Amsterdam 1619, gest. aldaar 1688. Leerling van zijn broeder Jacob en van Rembrandt (1639—1641). Reisde veel.

1369. Landschap; gezicht in vogelvlucht over een eenigszins heuvelachtige landstreek; een rivier stroomt van uit de diepte tot aan den voorgrond, ter

rechterzijde. S *v / « J

voorgrond rechts:

Verk. Baron van Nagell van Jt.

Ampsen,'s-Gravenhage 1851. / U / \}

Legaat L. Dupper Wz., 1873. /

1370. De Ingang van het Bosch. Tusschen een groep zwaar gebladerde boomen verliest zich een weg, waarop herders een kudde ossen voortdrijven; links een wijd verschiet.

D. 138 x 166. Verk. G. van der Pot, Rotterdam 1808.

1373. Joost van den Vondel op 87-jarigen leeftijd.

D. 62 X 54, aan den achterkant van het doek staat: OUT 87 in het jaer 1674. Vroeger eigendom van Prof. Dr. M. de Vries. Veiling Fr. Muller, & Co. 1901.

KONLNCK (Salomon), geb. Amsterdam 1609, gest. aldaar 1656. Neef van Philips Koninck. Leerling o.a. van Claes Moeyaert. Sinds 1633 onder invloed van Rembrandt. E.

1375. De Geleerde. Een oude man peinzende in een hoog studeervertrek.

E. 42 X 35. Gekocht als door Bega op de veiling G. v. d. Pot, Rotterdam 1808. 1375a. De afgoderij van Koning Salomo. De oude koning, omgeven

door zijn vrouwen, knielt op de treden van het altaar op een scharlaken kleed; naast het altaar offerende priesters. D. 155 x 171,5, gem. aan den voet van het altaar:

Geschilderd voor den Amsterdamschen kunstliefhebber Gerard Luiken. Aangek, in Londen door tusschenkomst der Vereeniging Rembrandt, 1905.

Sluiten