Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M M t$j ffi $£ SINO-PORTUGUESE TRADE

FROM 1514 TO 1644

A SYNTHESIS OF PORTUGUESE AND CHINESE SOURCES

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS MR. D. VAN BLOM, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID, VOOR DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE TE VERDEDIGEN OP VRIJDAG 22 DECEMBER 1933, DES NAMIDDAGS TE 3 UUR

DOOR

T'IEN-TSÊ CHANG

m % m m

GEBOREN TE CH'ÜANCHOW, FUK1EN, CHINA

□ □ □

N. V. BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ VOORHEEN E. J. BRILL, LEIDEN 1933

Sluiten