Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSBOUW EN RHYTHME IN DEN TIJD VAN '80

PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGEN, OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS Mr. Dr. H. W. C. BORDEWIJK, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID, TEGEN DE BEDENKINGEN-VAN DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE TE VERDEDIGEN OP VRIJDAG 18 MEI 1934, DES NAMIDDAGS OM 4 UUR

DOOR

GARMT STUIVELING

GEBOREN TE STROOBOS (GR.)

BIJ J. B. WOLTERS' UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ N.V. GRONINGEN, DEN HAAG, BATAVIA, 1934

Sluiten