Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

De „Aufklarung" in het algemeen als onhistorisch, als zonder zin voor geschiedenis, te betitelen is onjuist.

IX

De Bijbelsche opvatting van het huwelijk (Gen. 2 : 24, Matth. 19 : 5) betreft niet alleen lichamelijke doch eveneens „geestelijke" gemeenschap.

X

Künkels charakterbegrip mag niet verward worden met dat van het gewone spraakgebruik.

XI

De onderscheiding van phylon, taxon, zuivere lijn en isogenon (Adolf Meyer) is noodzakelijk om logische ordening te brengen in de warwinkel van het biologische soortbegrip.

XII

De oprichting van een leerstoel voor psychologie der dieren aan tenminste één onzer openbare universiteiten is zeer gewenscht.

XIII

Het leerplan betreffende het biologie-onderwijs van de scholen voor voortgezet onderwijs is in opzet nog een weerspiegeling van de in hoofdzaak descriptieve-systematische studierichting der vorige eeuwen en houdt er te weinig rekening mede, dat de biologie voor een groot deel een experimenteele wetenschap is.

XIV

Bij de leeraarsopleiding, evenals bij die van de artsen, behoort voortdurend rekening gehouden te worden met het feit, dat zij eenmaal een practisch en maatschappelijk beroep zullen hebben uit te oefenen.

Sluiten