is toegevoegd aan uw favorieten.

De rechtvaardigingsgronden in het Indische strafrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN IN HET INDISCHE STRAFRECHT

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE RECHTSGELEERDHEID AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN, OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS Mr. D. VAN BLOM, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID, VOOR DE VEREENIGDE FACULTEITEN DER RECHTSGELEERDHEID EN DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE TE VERDEDIGEN OP VRIJDAG 15 JUNI 1934, DES NAMIDDAGS TE 4 UUR, DOOR

WILLEM HUBERTUS OVERBEEK,

GEBOREN TE 's-GRAVENHAGE

TE LEIDEN BIJ M. DUBBELDEMAN - 1934