Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Js xrs.

JEWISH CHARACTERS IN EIGHTEENTH CENTURY

ENGLISH FICTION AND DRAMA

PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGEN, OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS DR. G. VAN DER LEEUW, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER GODGELEERDHEID, IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN OP ZATERDAG 6 JULI 1935 DES AVONDS OM NEGEN UUR

DOOR

HARM REIJNDERD SIENTJO VAN DER VEEN

geboren te groningen

BIJ J. B. WOLTERS' UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ n.v. GRONINGEN — BATAVIA — 1935

Sluiten