is toegevoegd aan uw favorieten.

De ethiek en het probleem van het booze

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jf/2

DE ETHIEK EN HET PROBLEEM VAN HET BOOZE

EEN STUDIE NAAR AANLEIDING VAN DE ETHISCHE EN GODSDIENSTPHILOSOPHISCHE GESCHRIFTEN VAN IMMANUEL KANT

PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE GODGELEERDHEID AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGEN; OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS,

DR. L. POLAK DANIELS, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER GENEESKUNDE, TEGEN DE BEDENKINGEN VAN DE FACULTEIT DER GODGELEERDHEID TE VERDEDIGEN OP WOENSDAG 30 OCTOBER 1935, DES NAMIDDAGS OM 4 UUR

DOOR

ALBERT JAN RASKER

GEBOREN TE ZWOLLE

VAN GORCUM & COMP. N.V. ASSEN