Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N. W. VAN DIEMEN DE JEL.

DE heer N. W. van Diemen de Jel neemt in de rij der christelijke auteurs van dezen tijd een eigen plaats in als schrijver van folkloristische belletrie. 25 December 1868 werd hij te Dordrecht geboren en vertoefde als kind veel te Rotterdam bij familie. Hij bezocht onregelmatig de school — stapte op elfjarigen leeftijd zijn vierde school binnen en verloor reeds vroeg zijn vader.

Hoewel hij veel voorliefde voor de zeevaart had, mocht hij op nadrukkelijk verlangen van zijn vader niet van wal en werd, in overleg met het hoofd der school, door zijn moeder bestemd voor het christelijk onderwijs. Nog geen veertien jaar oud begon hij als kweekeling voor de klas te werken en was leerling der juist aangevangen christelijke normaallessen, die 's avonds en 's Zaterdagsmiddags te Dordrecht gehouden werden. Hij had geen gemakkelijke jeugd — zijn moeder was hertrouwd — en studeerde onder vaak moeilijke omstandigheden.

Wel eigenaardig, dat rekenen zijn beste vak was en hij veel taalfouten maakte. Voorts hield hij veel van zwemmen, roeien en zeilen. De voorliefde voor wiskunde bleef; hij ruikt het water nog op een afstand, zwemt en doet nog aan sport.

Op achttienjarigen leeftijd behaalde hij de onderwijzersakte. Er was weinig plaats en overvloedig aanbod. Na een jaar militairen dienst, werd hij op nüm twintigjarigen leeftijd benoemd te 's-Gravenzande, daarna werkte hij ook in andere plaatsen. Hij behaalde inmiddels o.m. de hoofdakte, Fransen L. O. en studeerde Engelsen en wiskunde. Te Gouda door malaria aangegrepen, vluchtte hij naar den zandgrond — Doetinchem. In 1902 volgde de benoeming tot hoofd te Aalten-Haart, in 1915

Sluiten