is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijke schrijvers van dezen tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. PENNING.1) (1854-1927.)

LOUWRENS PENNING werd den 2den December 1854 te Waardhuizen geboren als zoon van Frans Michel Penning en Hendrika van der Beek. Zijn vader was daar sinds 1852 predikant bij de Chr.Geref. gemeente. In 1861 verhuisde Ds. Penning naar Landsmeer en kort daarop naar Bunde (Hannover), waar hij in 1869 overleed.

Door den nood gedreven keerde het gezin terug naar het vaderland en vestigde zich te Nieuwendijk (gem. Almkerk), waar Louwrens nog enkele jaren school ging op het Instituut „Hasselman".

Doch hij moest spoedig, als oudste, iets gaan verdienen.

Men besloot een winkel te openen te Dussen. Per hondenkar werd de omtrek bewerkt, nadat Louwrens vergeefsche pogingen met een ezel had aangewend. Een periode van voorspoed volgde. Louwrens werd als twintigjarig winkelier reeds een persoon van gewicht, wiens talent om een brief te schrijven, een zekere reputatie had.

Penning schreef later: „Ik mag daarbij echter niet verzwijgen, dat ik de Nederlandsche taal slechts zeer gebrekkig kon schrijven; ik had namelijk school gegaan op een Duitsche lagere school en slechts korten tijd op een Nederlandsche school. Mijn brieven en opstellen krioelden dan ook van germanismen: die goede menschen beurden mij over het paard en ik meende nu ook wel eens voor een krant te kunnen schrijven. Ik zond een schets op

') In de 7e uitgave van „De leeuw van Modderspruit" gaf Dr. F. M. Penning, zoon van den schrijver een levensschets, welke door mij, met toestemming van den auteur, op den voet werd gevolgd. Ook bij het samenstellen der mbliograhe verleende Dr. Penning zijn volle medewerking. (P. J. R.)