Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Met het verschijnen van de beide deelen van Lesstof voor het Geschiedenisonderwijs op de Lagere School betaalden èn de auteurs èn de Commissie van advies in zake het geschiedenisonderwijs niet ten volle hun schuld af aan Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage. Het door de Commissie toegezegde boekje met leesstof uit den eigen kring, uit de geschiedenis van Den Haag dus, ontbrak nog. Tot haar genoegen kan de Commissie thans dit boekje aanbieden.

Zij wenschte, dat van de historische gegevens, die onze stad in zoo ruime mate aanbiedt, gebruik zal worden gemaakt voor het geschiedenisonderwijs en daarom droeg zij aan beide ondergeteekenden de samenstelling op van Die Haghe, leesboek voor de lagere scholen.

De Commissie is niet van gedachte, dat de aangeboden leesstof het geestelijk eigendom van de kinderen moet worden. Doch wel meent zij, dat de lezing van het boekje met zijn vele illustraties bij de leerlingen de belangstelling en de liefde voor eigen stad zal verhoogen, en ook, dat de lessen in de Vaderlandsche Geschiedenis er winst bij zullen hebben.

Sluiten