Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blz.

Voorwoord 3

Inleiding 7

I. De bewoners van deze streken in den Germaansch-

Romeinschen tijd 8

II. Hoe 's-Gravenhage de verblijfplaats van de

Hollandsche graven werd 25

III. Graaf Albrecht op zijn hof (± 1360) .... 37

IV. Graaf Albrecht op reis, ter feest en ten oorlog 44 V. Die Haghe in den grafelijken tijd 52

VI. Een belastingoproer in het begin der 16e eeuw 63

VII. Den Haag geraakt in verval 68

VIII. Den Haag in den Spaanschen tijd 77

. IX. Noodlottige twisten (1608—1630) 83

X. Den Haag in de 17e eeuw 93

Sluiten