Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het gras is er groener dan dat van het omliggende veld. Die geheele laagte is de bedding geweest van een meer, dat in de vroege Middeleeuwen het Wijndaaldersmeer heette. Het oude huis tegenover het einde van de Laan van Meerdervoort heet nog de Wijndaalderswoning.

De weg, die nu van Kijkduin tot even voorbij de pas doorgetrokken Laan van Meerdervoort loopt, is eerst in de 2e helft der 19e eeuw aangelegd.

Zoo leefde dus in de eerste eeuwen van onze jaartelling ook aan deze zijde van onze stad een Germaansche bevolking.

Gelukkig dat dit alles nog ontgraven zal kunnen worden vóór 's-Gravenhage zich zoover zal hebben uitgebreid, dat de tegenwoordige bebouwing de oude bewoning geheel zal hebben bedekt. Wat het stuifzand zoo vele eeuwen heeft verborgen gehouden, zal dan, helaas, voor goed vergraven en vernietigd zijn.

II. HOE 'S-GRAVENHAGE DE VERBLIJFPLAATS VAN DE HOLLANDSCHE GRAVEN WERD.

Er verliepen na het vertrek der Romeinen vele eeuwen. In dien langen tijd moeten hier ook menschen geleefd hebben, maar we hebben nog niets van hen gevonden. En zullen misschien ook niets van hen vinden. Van de 13e eeuw af is ons meer bekend van de geschiedenis van Den Haag.

Je hebt allen wel gehoord, dat een paar van de Hollandsche graven in 's-Gravenhage gewoond hebben,

Sluiten