Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die Haghe omstreeks 1500.

VI. EEN BELASTINGOPROER IN HET BEGIN DER XVIe EEUW.

Zooals we reeds verteld hebben, was Die Haghe oorspronkelijk een dorp, dat langzamerhand ontstaan is om het kasteel heen, en dat op grond van den graaf, düs op hofgrond, was gebouwd.

De bewoners moesten niet alleen alle gewone belastingen betalen, maar zij hadden nog verschillende verphchtingen jegens den graaf te vervullen, omdat ze op zijn grond mochten wonen. Maar als de graaf in geldnood zat, liet hij wel eens eenige van zulke verplichtingen afltoopen. Zoo hadden bv.

Sluiten