is toegevoegd aan uw favorieten.

De moederkerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ook opgestegen, „om alles tot volheid te brengen" door zijn krachtige werking. „Hij zelf is het geweest, die sommigen tot apostelen heeft aangesteld, anderen tot profeten, evangelisten, herders en leeraars; maar met het doel om de heiligen tot volmaakte plichtsvervulling te brengen, om op te bouwen het Lichaam van Christus,

tot den tijd dat we allen een volwassen man zijn

geworden, en de mannenmaat van den volmaakten

Christen hebben bereikt. Dan zullen we de waarheid

bewaren in liefde, en zóó in ieder opzicht opgroeien voor Hem, voor Christus, die het Hoofd is. Door Hem wordt het gansche lichaam samengevoegd en samengehouden, omdat elk gewricht zijn taak vervult met de kracht die ieder lid in 't bijzonder is toegemeten; en zóó voltrekt zich de groei van het lichaam tot eigen opbouw in liefde."x)

Dr. ALPH. MULDERS.

>) Eph. 4:1—16.