is toegevoegd aan uw favorieten.

De moederkerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16. O here wie mochte dat geloven waer te wesen, en hadstu dat selven niet geseit? Ende wie solde soe koen wesen dyn heiligen lichaem te ontfangen, en hadstu dat selven niet gebaden?

17. Sich, Noe, die rechtverdige ende goede man tym* merde hondert jaer om een arke te maken, op dat hy myt luttel menschen daer in beholden bleef. Ende hoe mach ic dan my bereyden in één ure, dat ic den scepper der werlt weerdelic nutten mach?

18. Moyses, dyn sonderlinge grote vrent, tymmerde di een arke vanden holte dat niet verrotten en conde, ende cledese mit reynen golde, op dat hi die tafelen der geboden gods daer in leggen solde. Ende ic snode creatuer, hoe duer ic dan die maker des wercs ende gever des levens dus lichtelic ontfangen?

19. Salomon die alre wyeste coninc in israel tym* merde soeven jaer om te maken een groet ryclic tempel, tot dynre eren ende lave. Ende acht dage dede hi die kerc wying ende offerde dusent vredelike offerhande. Endê die arke der beloften brochte hi feestelike mit groten gelude der trompetten ende yubilacien in die stede, daer si staen solde. Ende hoe sal ic onsalige ende die alre snoetste van allen menschen, di almechtige here brengen in myn huus, die nauwe een half ure kan gebruken in rechter devocie, och leyder! noch voel mynre tyt.

20. O myn god, hoe seer hebben gearbeyt dese voer seide mannen di te behagenl

21. Ende och hoe cleyn ist goet, dat ic doe. Ende hoe cort is die tyt, in welken ic my pyne te bereyden om te ontfangen dyn weerde sacrament.

22. Selden byn ic al geheel inwendelic vergadert,