Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BROCHURES

over de Russische Geloofsvervolgingen en het Communisme,

uitgegeven door de Chr. Mannenvereeniging „Gij zijt allen Broeders", lePijnackerstraat 102-106, Rotterdam. (Gebouw „Geloof en Vrijheid")

Dr. F. J, Krop Ons beginsel en Ons Streven ƒ025

J. N. Voorhoeve, Bolschewisme en Christendom 0,30

Vijanden Gods en bewerkers der Wereldrevolutie 0.15 Th. Anbert, De groots Protestmeeting in Albert-Hall te Londen . . „ 0.1» Prol. A. V. Kartachov, Rede op de meeting van 5 Maart 1930 . . „ 0.15 Dr. G. Lodygensky, De. huidige geloofsvervolging in Rusland . . . „ 0.30 Dr. L. H. Grondys, Da vervolging van het Christendom door de Sovjets „ 0.20

J. Douillet, De werkelijke toestand in Sovjet-Rusland 0.30

Dr. F. J. Krop, Een en ander over het Communisme ...... 0.50

Dr. O. Schabert, Slachtoffers van het Bolsjewisme 0.65

Ir. Ma* Henkart, Sovjetbeloften en werkelijkheid 0.25

Rob. de Traz, Verontwaardiging over de laksheid der Christenheid „ 0.1C De heerschappij der Communisten van 1917—1930 (no. 11) ... 0.35 Dr. Karl Nötzel, Oorsprong, weien en beteekenis van het bolsjewisme (no. 12) „ 0.20

R. von Koschfitski, Herinneringen aan Rusland (no. 13) 0.25

Prol. N. von Arseniew, Godsdienst in Sovjet-Rusland (no. 14) . . „ 0.15 Dr. J. R. Callenbach en anderen, Toespraken over de Russ. Geloofsvervolgingen (no. 15) „ 0.50 C. Shevitsch. De gevolgen van de buitenlandsche protestbeweging

op den godsdienstigen toestand in Rusland (no. 16) „ 0.16 M. MischailoH, De Russ. Orth. Kerk onder het Sovjet Regime (17). . . „ 0.35 Dr. W. Kflnhaupt, Het Bolsjewisme — xijn ideeën, bedoelingen en

ondergang (no. 18) „ 0.20 D» godsdienstvervolgingen in Rusland (uit het Rust. blad. „Dni"

(no. 19) „ 0.20

Wat is het Bolschewisme en hoe ziet het er in Rusland uit? (no. 20) „ 0.15 Tina Schmldt, Mijn reis in Rusland (no, 21) .......... 0.15

Dr. G. Lodygensky, Rusland in 1930 (no. 22) , 0.40

Borii Eliachcfi, De Sowjet Dumping (no. 23) „ 0.15

Dr. F. J. Krop, Het Bolsjewisme in de praktijk en wat wij uit dia

wereldactie kunnen leeren (no. 24) „ 0.20 Dr. O. Schabert, De Baltische Ruslandarbeid (no. 25) ..... „ 0.20

Dr. F. J. Krop, Pinksterevangelie en Bolsjewisme (no. 26) 0.20

Frédéric Eccard, De dwangarbeid in Sovjet-Rusland (no. 27) ... „ 0.20

Sluiten