Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naar zijn meening is de religie niet een verkeerde wereldbeschouwing, maar een bewuste leugen in dienst van de kapitalistische uitbuiters. De Kerk is niets anders dan een organisatie van geestelijke onderdrukking, in stand gehouden door het kapitalisme; haar geestelijken zijn bezoldigde verbreiders van religieuse „foezel."

Deze niet enkel atheïstische, maar antiatheïstische leer van den klassenstrijd is een bestanddeel van de officieele stellingen der Komintern (communistische Internationale). Ze vormt een hoofdbestanddeel van het program der heerschende partij in de Sowjet-Unie, die nog op haar laatste congres in Juni 1930 besloot, „de belangrijke resultaten", die in den strijd tegen den godsdienst verkregen waren, te waarborgen en verder te Ontwikkelen.

Vol trots verkondigt een der leiders van de Sowjet-Godloozen, Loekatschewski, op het Congres der Internationale Proletarische Vrijdenkers (I.P.F.), gehouden in November 1930 te Bodenbach, dat de partij van den Communistischen Jeugdbond en de talrijke bij dezen aangesloten afdeelingen alle een anti-godsdienstige werkzaamheid ontwikkelen en den Bond der Strijdende Godloozen rechtstreeks in zijn arbeid steunen.

IN DE SOWJET-UNIE IS DUS DE STRIJD TEGEN HET CHRISTENDOM EN TEGEN ELKEN GODSDIENST EIGENLIJK EEN OFFICIEELE POLITIEK, DIE DOOR DEN STAAT MET BOLSJEWISTISCHE MEEDOOGENLOOSHEID WORDT GEVOLGD.

En de aanhangers van Moskou in het buitenland zijn hunnerzijds eveneens verplicht, iedere gelegenheid tot bestrijding der religie te gebruiken.

Dit zal niemand verwonderen, die bedenkt, dat het communisme, hetwelk op materialistischen grondslag berust, niets geestelijks verdragen kan en slechts machine-menschen moet kweeken.

Nu is evenwel de godsdienst de sterkste

Sluiten