is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven in de concentratie-kampen van Sovjet-Rusland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Augustus 1933 werden buiten dit aantal, bij regeeringsdecreet, in de Izvestia gepubliceerd, 70.000 begenadigd, omdat ze den grootsten ijver in hun werk getoond hadden. Men vraagt zich af, hoe groot het aantal mag zijn dat achterbleef. In den zomer van 1931 bestond het kamp van Solovetsk uit veertien secties, en in elk dezer waren gewoonlijk 20.000 gevangenen, wat wil zeggen dat er dus in het geheele kamp ongeveer 280.000 waren. Neemt men aan, dat gemiddeld in elk kamp 100.000 gevangene» waren, dan zou dit voor de geheele U.S.S.R. een totaal geven van 1.300.000, een cijfer, zonder twijfel veel lager dan in werkelijkheid.

Op grond van de laatst ontvangen mededeelingen van een gevangene, die juist in 1932 uit een kamp ontsnapt was, zouden twee nieuwe concentratiekampen zijn opgericht, het BaikalAmur kamp met 450.000 gevangenen en het Dmitrov kamp bij Moskou met 250.000. Men dient goed te begrijpen dat ik alleen spreek van de gevangenen in de kampen; het aantal administratief verbannenen naar de verafgelegen streken is ongetwijfeld vele malen grooter. Gevangenen gewoonlijk veroordeeld zonder gerechtelijk onderzoek.

Het grootste deel der gevangenen zijn verbannen op grond van Art. 58 van het Strafwetboek, dat spreekt van: „Contra-Revolutie'', een begrip dat bijzonder ruim wordt uitgelegd in de LÏ.S.S.R..

De overgroote meerderheid der op grond van dit artikel gedeporteerden weet zelfs niet waarvan ze beschuldigd werden; velen zelfs kennen hun vonnis niet of den tijd hunner verbanning.

Het grootste aantal dezer gevangenen zijn boeren, Verbannen in verband met de gewelddadige collectiveering der landelijke districten. Behalve deze, zijn er veel beschaafde personen, geleerden, professoren, ingenieurs. Deze categorie werd hoofdzakelijk gedeporteerd op grond van mislukkingen met het 5 jaarsplan.

Hieronder vallen ook de gedeporteerde werklieden, wier aantal in den kaatsten tijd belangrijk vermeerderde. Velen in de kampen zij»