Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naakte man spoedig zijn bewustzijn en sterft, of anders bevriezen zijn armen en beenen, waarna bij sterft aan koudvuur.

In den zomer, stelden zij hem bloot aan da muskieten", dat is, zij kleedden hem naakt uit en bonden hem aan een boom. In de noordelijke wouden zijn er zoo'n massa muskieten, dat zij zelfs beesten met een dikke huid doodbijten; natuurhjk kon een man dit niet verduren en stierf.

Bovendien kwelden zij ze verschrikkelijk bij hun werk, en velen werden in de strafcellea opgesloten, waar zij stierven van kou en honger.

Op deze wijze ontdeed de Ogpu zich spoedig van de gevangenen, die het zware werk niet konden volhouden. Zelfs de beste werker* liepen niet vrij van slagen en beleedigingen. (Als regel werden allen zonder uitzondering mishandeld). Voor het minste protest, bij de minste grief werden zij afgeranseld; in één woord, ieder die zijne bewakers tegenstond of wiens kleeren zij wenschten te hebben, werd „genomen". Dit geschiedde op een speciale wijze: de bewaker zou een gevangene gelasten iets uit het bosch te gaan halen en zoodra hij 50 Meter ver was, hem in zijn rug schieten. Dan werd een verklaring opgemaakt, waarin gezgd werd, dat de gevangene was neergelegd bij een poging tot ontsnappen.

De gevangene kon niet ongehoorzaam zijn en weigeren het bosch in te gaan, daar zij hem dan zouden afmaken wegens ongehoorzaamheid. Gevangenen plegen dikwijls zelfmoord. Zelfverminking werd eveneens zeer dikwijls uitgevoerd.

De gevangene, wetend dat de opgelegde taak boven zijn krachten ging, wat gelijkstond met marteling en dood door slagen en pijniging, kwam op de gedachte een ongeval te fingeeren en hakte met de bijl zijn vingers of zijn hand af. Voor zulken was een speciale naam: „Zelfverminkers". Zij werden met buitengewone wreedheid behandeld: na een verschrikkelijke geeseling werden zij gedwongen ten toon te staan voor het gelid van gevangenen en in de onverlette hand de vingers te houden, die zij

Sluiten