Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lood, glas, en spijkers enz. om deze huizen te vernieuwen.

In Pallasowka krijgen we een dergelijk beeld te zien. Ook hier is men van meening, dat de bakkerijen moeilijk den 25sten klaar kunnen zijn, omdat er niet voldoende bouwmateriaal aanwezig is.

In Dittel moeten eveneens nieuwe ovens gezet worden. Verkoopspersoneel voor den broodverkoop is er nog niet en eerst worden er cursussen georganiseerd Waar de verkoopers geschoold zullen worden."

In beide gevallen gaat het over betrekkelijk nog voorbeeldige organisaties. Hoe ziet het er echter dan uit in de gebieden, die meer tot de achterlijke behooren?

Bij dit alles is het heel moeilijk, om in het „enthousiasme" over den vorm en het doel van de doorvoering van den vrijen handel te deelea. De terugslagen moeten en zullen komen, hoewel hét besluit vooreerst in grooten mate aanleiding zal geven tot alle mogelijke propagandistische pogingen.

Sluiten