Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

malen door hen uitgetarte Staten, alles veroorloven kunnen, zelfs openhartigheid!

Hoort nu naar enkele Bolsjewieksche stellingen: „Liefde voor de ouders is gewoonlijk verderfelijk. Het kind, in de familie opgevoed, is meestal „anti-sociaal". (Lilina, vrouw van Zinovieff, oud-directrice van het openbaar onderwijs te Leningrad.)

„Wij moeten stellig het proletariërskind tegen het bourgeois-kind ophitsen." (Bulletin de 1'éducation communiste, avril 1925).

„De psychologie van het proletariërskind moet geheel beheerscht worden door den klassenstrijd." (Dezelfde bron.)

„Op elke vraag, die het kind ons stelt, moeten wij een antwoord geven, dat den klassenstrijd naar voren brengt." (Idem.)

„Elke pionier (d.w.z. strijdbare jonge communist) moet een godlooze worden; maar hij moet weten, waarom hij niet in God gelooft." (Le Drapeau du Pionnier. 20 December 1924).

„Wij haten de Christenen. Zij prediken liefde en mededoogen, hetgeen tegen onze grondbeginselen strijdt. Weg met de liefde tot den naaste! Wat wij noodig hebben is: haat!"i) (Loenatcharski, gewezen Commissaris voor Onderwijs in de Sovjet-republiek.)

„De familie moet vervangen worden door de Communistische partij, welke de innige liefde van de ouders voor hun kinderen verstikken zal. Die liefde wekt bij de ouders het verlangen de kinderen bij zich te houden en maakt deze tot egoïsten." (Gorkhberg.) 2)

*) S. P. Melgoenov: De Roode Terreur in Rusland, p.p. 32 en 219 „Het gekraak der levens en beenderen die ge breekt", groote vreugde, heerlijke muziek!

2) M. Hindus: Het groote offensief, pp. 30—^33.

Sluiten