Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het resultaat is van alle zoo ongeveer gelijk: n.1. zeer problematisch. Dit ligt voor de hand. Niet de soort der ontwenningskuur is het voornaamste voor het resultaat, maar wel de reëducatie van den lijder. Hoe korter de kuur, des te minder gelegenheid tot die reeducatie. Bovendien moet de lijder eventueel zoo eenigszins mogelijk genezen worden van de kwaal, waarvoor hij het opium begon te" gebruiken. Lukt dit niet, dan is elke kuur illusoir.

Na afloop van de kuur en de reëducatie is het noodzakelijk om te letten op het millieu waar de lijder komt. Uit de aanhaling uit de verschijnselen bij ontwenningskuren is reeds duidelijk geworden, dat patiënten de meeste neiging hebben om terug te vallen, omdat zij terugkeeren in het millieu waar zij vroeger steeds opium gebruikten. Het zal dus noodzakelijk zijn, om voor de te ontslane lijders een milieuverandering voor te bereiden.

Het ligt voor de hand, dat een en ander hier in Indië groote bezwaren zal ontmoeten. De verplichting tot opneming is hier wel uitgesloten. Het eenige wat men zou kunnen bereiken zou zijn, dat de medicus het recht verkreeg om dergelijke lijders, onder nadere voorschriften, tegen hun wil vast te houden, teneinde de kuur tot volledige ontwenning te kunnen voortzetten. De reëducatie van Chineezen en Inlanders is, gezien hun geheel andere mentaliteit, geen gemakkelijk werkje. Misschien is het mogelijk dat door een langdurig verblijf in een werkinrichting hier iets te bereiken zou zijn. Als de eerste onder de redenen waarom men in Indië en het Verré Oosten tot opiumgebruiker wordt, geeft de Commissie van den Volkenbond aan:

„The social and hygienic conditions, under wich a great part of the working-classes in the Far-East live, are of so low a Standard that these classes of people strive to find some form of diversion, permitting them to forget at least for some moments the hardships of live. Their intellectual development is low, housing conditions are prirnitive and overcrowding general. The working-man in the East tends to remain in his own sphere of life on a low level; he has no conception of the amenities of life, wich in any case he cannot afford. The effects of social and hygienic conditions are aggravated by loneliness, when the working-man lives in isolated districts working in tin-mines, on rubber estates etc."

Het ligt voor de hand, dat als wij er niet in slagen den genezen opiumrooker aan deze omstandigheden te onttrekken — en dat zal voor het meerendeel wel heel moeilijk zijn, — dat dan al onze moeite

Sluiten