Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rookopium verwisseld was met „Jenu" (Derris elliptica), doch dit is niet het geval. Er wordt inderdaad een extract vanopium gebruikt.

Crimineele vergiftigingen. Acute vergiftigingen met opium en opiumpraeparaten zijn zeldzaam. Meestal zijn het medicinale vergiftigingen, doordat een te hooge dosis was toegediend of dat overgevoeligheid (idiosyncrasie) tegenover opium bestond. De doodelijke dosis wordt geschat te liggen tusschen 0.2 en 0.5 gr. voor volwassenen, doch is afhankelijk van individueele gevoeligheid en ouderdom, terwijl bij gewenning veel grootere hoeveelheden verdragen worden. Kleine kinderen zijn zeer gevoelig voor geringe dosis, zelfs beneden 1 mgr. Reeds een afkooksel van 2 — 3 groene papavervruchten (slaapbollen) gegeven aan kinderen is doodelijk. De leelijke gewoonte, vooral in vroegere jaren, van bakers, om kleine kinderen rustig te houden of te doen slapen door middel van een afkooksel van slaapbollen heeft menigmaal den dood ten gevolge gehad. Deze „Requies Nicolai" heeft menig kind den eeuwigen slaap doen ingaan. Uit verschillende landen zijn gevallen bekend, waarin papavervruchten of de daaruit bereide stroop tot doodelijke vergiftiging van jonge kinderen heeft geleid. Witthaus •) maakt van niet minder dan 35 dergelijke gevallen gewag. AI mag hierin wellicht groote overdrijving schuilen *), zoo is de mededeeling van Köhl, opgenomen in het handboek van Er ben (VergTftungen), toch wel kenmerkend voor het veelvuldig misdrijf, dat van papavervruchten gemaakt wordt. Hij geeft nl. op, dat in Beieren alleen al honderden centenaars der vruchten worden verbruikt.

Ook in Nederland is het misbruik nogal eens voorgekomen, hetgeen blijkt uit de mededeelingen van Van Led den Hulsebosch en Ankersmit 9) en van Van Itallie en Steenhauer 10).

De eerste mededeeling betreft twee gevallen, de laatste van een vermoedelijke vergiftiging van 2 paar tweelingen. Wellicht is dit soort vergiftigingen niet steeds door onvoorzichtigheid of onwetendheid met de schadelijke gevolgen bedreven. Fodéré zegt, dat in de 18e eeuw vrouwen de aan haar toevertrouwde kinderen van

8) Witthaus. Manuel of toxicology. 1911.

9) Phartn. Weekblad 39. 21, 1902. 10) Pharm. Weekbl. 64, 902, 1927.

Sluiten