Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij weten, waarom de bleeke hoofden der verslagenen zijn Als witte sneeuwvlokken in den nacht. gevallen Dank!

De sneeuw is gedaald als een doodshemd over de wereld, Wij weten, dat het bloed nog heet is, waarvan de velden zijn

Dank! gedrenkt. De lichtevensters der kerken hebben onze oogen niet verblind Want ons hart is grooter dan de ruimte hunner schepen '

Dank!

Wij hebben niet genomen hetvleesch en hetbloed van Christus Want de Christenen hebben óns vleesch gegeten en ónze tranen

Dank! gedronken. Wij zijn moeten afklimmen in de aarde om er goud te graven En daarom hebben wij de sterren aan den lichten hemel kunnen'

DankI zien. In de diepten hebben wij de ijzeren sleutels gevonden, Die geroest waren in het bloed onzer vaderen.

Dank!

De eeuw is voorbijgegaan, en haar schaduw is in ons gebleven Als het oog van een karrepaard, dat sterft voor onze voeten Dank!

De sneeuw is om onze schouders gevallen tot een zinnebeeld Want wij zijn de witte pilaren, waarop onze kinderen zullen

Dank! bouwen. Luister naar de uren, die wegrijden als heksen in den nacht! Hoor naar de uren, die om onze hoofden vallen als een krans

Dank I primula-veris!

Vrienden! wij zijn uitgegaan in den nacht - Maar de morgen zal uit onze handen opbloeien als een tuil van

Dank! witte violen!

*) Zie noot blz. 46

A. v. S. Gedichten. 2de druk

Sluiten