Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DEN MORGEN Die heele hemel is 200 wijd, En al 2ijn lichte heerlijkheid Klimt langs den dageraad in top En tuigt de grage aarde op, De wind waait uit het hemelwak En blaast de koele waters strak En Holland's schoone verven bloot, De wereld is 200 groot, 200 groot, De wereld is zoo wondermooi Wees jij gelukkig kindl

De fiere 2on houdt open feest, Dat is nog nooit 200 mooi geweest, Zij leit haar gulle overdaad In alles wat maar openstaat, En van haar parelende kroon Druipt alles in mijn eigen woon, Valt alles in mijn eigen schoot, De wereld is 200 groot, zoo groot, De wereld is zoo wondermooi Wees jij gelukkig kindl

Wat ik het mooist en moeilijkst vond, Is: in den lichten ochtendstond Met gulzigheid niet heel alleen Over gebogen ruggen heen Den milden morgen aan te zien Maar ook te hopen, dat misschien Een hart zijn luiken openstoot, De wereld is zoo groot, zoo groot, De wereld is zoo wondermooi Wees jij gelukkig kindl

Sluiten