Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik sta zoo vast en flink als ginter Mijn zwarte appelboom.

RUST

Tot aan u ben ik opgeklommen

Klare verlatenheid Alle diepe rumoeren verstommen

Nu voor altijd.

Aan uw doodstille avondlampen Heb ik mij neergeleid -

Van alle bedroevende rampen Ben ik bevrijd.

Mijn rustige vingers vouwen Zich tot tevredenheid -

Zijt gij nog om mij trouwe Werkehjkheid?

Valt van mij gij zwakke wanden,

Armlij ke veiligheid Mijn gelukkige handen

Tasten geen tijd.

Waar zijn nu alle dingen Waar is verscheidenheid -

Blijft aan mijn lippen lichtende kringen Der Eeuwigheid!

DE KEUTERBOER Op de hei stond vader pappe, En hij spitte met zijn spade In de bruine ruige plaggen, In de borstelige plaggen Van de groote groote heide, En daar plantte hij de knollen Bij het kleine korenlandje

Sluiten