Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bleem, evenals in zake de kentheorie, echter vaak voorbij!

Wie dit eenmaal heeft doorzien en begrepen, dat de vraag aangaande de albewegelijkheid of actualiseering, ook in deze achter alle verdere vraagstukken schuilt, zal alleen tot zuiver inzicht mede aangaande de onaantastbare Christelijke leer aangaande den (Heiligen) Geest en zijn Werkzaamheid kunnen voortgaan. Bleek nJ. de Geest als Goddelijke Wil de Actualisator, zoowel naar het rijk der schepping als der herschepping (nieuwschepping), Zoo is de Geest ook de Verwekker, de Levendmaker naar het rijk des heils. En hiertoe concludeert het Christelijk bewustzijn,niet slechts ongegrond of op grond van een ondoordacht aanvaarde Bijbeluitspraak, maar ook hier blijkt deze leer, van uit phaenomenologisch oogpunt, wel overwogen.

Immers, het Werk des Heiligen Geestes, om ons daartoe nu voorts, naar het vervolg van ons betoog, te bepalen, wordt in verband gebracht met regeneratie naar den Geest en met inspiratie naar het Woord. Wie hier Geest en Woord, regeneratie en inspiratie scheidt, vervalt hetzij tot Geest- of tot Woorddrijverij138), gelijk ook de geschiedenis in het Christelijk bewustzijn toont189).

Sluiten