is toegevoegd aan uw favorieten.

Vertellingen uit onze Oost

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN ONTMOETING MET DEN SAPI-OETAN.

Daar waar de wateren van de Tji Pinto met breeden loop zachtkens verglijden in de eindelooze deining van den Oceaan staat het huisje van Topo Ladjoe, den Toradja.

Topo Ladjoe is een wijsgeer in zijn soort; een natuurfilosoof, die het wondervreemde leven kalm aan zijn ziel laat voorbijgaan in de eenzaamheid van het oerwoud. Hij gevoelt zich volmaakt gelukkig in de eenvoudige bamboewoning, die hij met veel zorg bouwde tegen de helling van het rotsgebergte.

Geen wonder. Nieuwsgierige, twistzieke buren heeft hij niet. En geen echtvriendin kan met de wisselende gemoedsstemming, hare sexe eigen, den vrede in zijn woning verstoren. Topo Ladjoe is koning in zijn omgeving. Toch is hij niet alleen. Tamil, de ruigharige huisgenoot van den Toradja is nimmer meer dan twee voet van zijn meester verwijderd. Tusschen die twee wezens bestaat een innige vertrouwelijkheid, een gemoedelijke vriendschap. Ze kennen en eerbiedigen eikaars eigenaardigheden; ze begrijpen elkaar ook zonder spreken — met dien verstande echter dat de een steeds beveelt, de ander gehoorzaamt.

Rondom het huis liggen een paar welverzorgde akkers, waarop maiskolven prijken in alle stadiën van

Vertellingen uit onze Oost 10