Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheid tusschen een ingeschreven en een niet ingeschreven huwelijk wordt botweg verloochend. 74)

Zonder meer wordt de toeneming van het „feitelijk huwelijk" toegegeven. 76) Een duurzaam huwelijk, een gesloten gezin wordt door hen niet gewenscht: „het is voor ons volstrekt niet noodig te streven naar een bizonder stabiel gezin"; zoo iets is slechts „voor de bourgeois-maatschappij absoluut noodzakelijk..." 76) Zij vinden het veel juister, „iedere wederzijdsche toenadering te bevorderen" (sic) 77). Dat volgt uit „de logica van ons communistisch denken." 78)

Het is de roeping van hun wetgevenden arbeid, den sociaalpsychologischen „bodem te openen, dezen opnieuw diep te doorploegen " 78)

Dat gelukt hun, zooals zij meenen, dan ook. „Nemen wij onze echtelijke verhoudingen," betoogt een invloedrijk communist, Larin-Lurjé in deze zelfde zitting: „indien ik de hier aanwezige leden van het centraal-uitvoerend-comité zou voorstellen, dat zij, die een feitelijk huwelijk hebben gesloten, de hand zouden opsteken, dan zouden wij wellicht de meerderheid der stemmen hebben." 88)

De geheele inschrijving is dan ook niets anders dan „een overblijfsel van de oude burgerlijke verhoudingen en ten slotte zal ze

dan ook afgeschaft worden "si) Wie echter „angst voor de

zonde heeft, moet maar zien, dat hij wegkomt; hij zal beter doen heelemaal niet te trouwen " (vroolijkheid). 82)

In de provincie ontstaan zeer bizondere moeilijkheden. „Zijn er op het platteland thans feitelijke huwelijken?" vraagt Krylenko; en hij antwoordt: „Ja, ze zijn er." Men zegt „helaas." Ik weet niet, waarom „helaas." Bewijs ons dat eens. Ik zie heelemaal niet in, waarom we dezen toestand zouden moeten betreuren 88).

Door anderen werden nuchtere voorbeelden op economisch gebied bijgebracht; bijv. hij is jonggezel en communist, bezit en

74) Brandenburgsky, idem, pag. 144.

75) Brandenburgsky, pag. 148.

76) Brandenburgsky, pag. 146.

77) Krylenko, idem pag. 175.

78) Krylenko, pag. 175.

79) Krylenko, pag. 172.

80) Krylenko, pag. 191.

81) Larin, idem, pag. 192.

82) Nowikow, idem, pag. 163.

83) Nowikow, pag. 65.

Sluiten