Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLZ.

Na den stag: Omvang van het Collectivisme (167). Berekening van arbeidswaarde naar geleverden arbeid; niet in geld (167). Het model-reglement (168). Het collectieve kind (169). De stervende natie (170). De gemeenschap der Godloozen (171).

Prof. Dr. Iwan Iljin: DE VERWOESTING VAN HET

GEZINSLEVEN IN DEN SOWJ ETST A AT 172

Het Communisme een heilig dogma (172). De nieuwe mensch (173). De mensch: een dier (175). De strijd tegen het verleden (176). Weg met elk privaatbezit (177). Het vrije huwelijk (177). De nieuwe wetten (180). Het „nieuwe huwelijk" (181). Het „feitelijke huwelijk (182). Huwelijk in bloedschande geoorloofd (183). Hoe iemand vader wordt (186). De verwoesting van het gezin (186). De kinderen in de nieuwe maatschappij (187). Stenographische verslagen van de „discussies" over de nieuwe huwelijkswetten (191). De gevolgen (196). Woningnood (197). De systematische vernietiging van alle gezinsleven (198). De verwaarloozing der kinderen (199).

Prof. Dr. N. von Arseniew: HET WEZEN VAN HET

BOLSCHEWISME 200

De ontkenning van het bestaan van een zedelijke wet

(200) . Het Bolschewisme een gevaarlijke proefneming

(201) . De onderdrukking der uiterlijke en innerlijke vrijheid (201). De groote gevangenis (202). Authentieke berichten (203). De strijd om de kerken (204). De zedeloosheid en dronkenschap (204). Beschrijvingen van het Bolschewisme in de Sowjetliteratuur

(205) . De groote strijd tusschen theorie en practijk

(206) .

Fritz Lieb: CHRISTENDOM EN BOLSCHEWISME. 208 Het Bolschewisme: een vraag van God aan de christelijke kerken (208). Hegel en Marx (208—212). Het „werkelijke humanisme" (213). Bewijzen bij

Sluiten