is toegevoegd aan uw favorieten.

De gletscher

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GLETSCHER

Bleek en koud als de dood is de bron. In eenzaamheid huivert de wind — Maar Eén staat met zijn hoofd in de zon: In de boog van zijn arm schuilt het kind.

Wat krijscht en wat snerpt door het grauw? Een roofvogel gierend van vrees? Maar Eén draagt in zijn oogen het blauw Van een kinderoog, dat tot hem rees,

Dat rees uit een diepte van ijs, Dat hem aanstaart uit diepte van droom, Droomblik van een kind uit het grijs Van een gletscher in eeuwige stroom.

Als de dood is het veld, bleek en koud, En de wind huivert over de bron. Maar Eén tilt het kind in het goud, In de koestrende kracht van de zon.